Merhaba, JavaScript’te işlemlerimizi gerçekleştirmek için operatörlerden faydalanırız.

Atama Operatörü

Atama operatörü (=) bir değişkene bir değer atar.

var x = 10;

Örnekte x değişkenine 10 değerini atadık.

Toplama Operatörü

Toplama operatörü (+) toplama işlemi yapmamıza yarar.

var x = 5;
var y = 2;
var z = x + y;

Çarpma Operatörü

Çarpma operatörü (*) sayıları çarpar.

var x = 5;
var y = 2;
var z = x * y;

Bölme Operatörü

Bölme operatörü (/) sayıları böler.

var x = 8;
var y = 2;
var z = x / y;

Modül Operatörü

Modül operatörü (%) iki sayının bölümünden kalanı verir.

var x = 9;
var y = 5;
var z = x % y;

Artırma Operatörü

Artırma operatörü (++) sayının değerini 1 artırmak için kullanılır.

var x = 8;
x++;

Burada x değişkeninin yeni değeri 9 olmuştur.

Azaltma Operatörü

Azaltma operatörü (–) sayının değerini 1 azaltmak için kullanılır.

var x = 8;
x--;

Burada x değişkeninin yeni değeri 7 olmuştur.

Toplama Atama Operatörü

Toplama atama operatörü (+ =) bir değişkene değer ekler.

var x = 10;
x += 5;

Burada x değişkenimizin yeni değeri 15 olmuştur. Önce sayının 10 olduğunu atama operatörü ile belirledik. Sonra toplama atama operatörü ile değerini 5 artırdık.

Diğer işlem atama operatörlerini de çıkarma işlemi için x-=5; , çarpma işlemi için x*=5; , bölme şilemi için x/=5; şeklinde kullanıyoruz.

String Operatörleri

Yukarıdaki operatörleri genellikle sayılar için işlemler yapmak için kullanıyoruz. String operatörler ise metin değerleri ile ilgili işlemler için kullanılır.

var metin1 = "Oğuz Kağan";
var metin2 = "Tetik";
var metin3 = metin1 + " " + metin2;
alert(metin3);

Burada ilk değişkene adımı, ikinci değişkene soyadımı yazdım. Üçüncü değişkene ise ad değişkenimi + boşluk + soyadı değişkenimi birleştirmiş oldum. String değerleri tanımlarken tırnak işareti içerisinde yazıyoruz. Ancak değişken ismini yazarken bir tırnak işareti kullanmıyoruz. Burada metin1 ile metin 2 arasında boşluk bırakmak için yine tırnak işareti içerisinde boşluk kullandık.

var metin1 = "Ne kadar güzel ";
metin1 += "bir gün";
alert(metin1);

Burada da toplama atama değişkeni gibi bir string değerin devamına eklenecek bir başka string değeri atadık. Bu şekilde iki değeri birleştirip ‘Ne kadar güzel bir gün’ mesajını elde ettik.

String ve Numaraları Birlikte Kullanmak

var x = 5 + 5;
var y = "5" + 5;
var z = "Merhaba" + 5;

Bu örnekte alacağımız sonuçlar:

  • x değeri 10 sonucunu verir.
  • y değeri 55 sonucunu verir. İlk değerimiz tırnak içerisinde 5 olduğu için bunu string bir değer olarak kabul eder ve toplama işlemi yapmak yerine iki değeri yan yana yazar.
  • z değeri Merhaba5 sonucunu verir. Aynı y değerinde olduğu gibi biri string diğeri sayısal değer olduğu için yan yana yazar.

Karar yapılarını görürken JavaScript’te kullanacağımız diğer operatörleri de göreceğiz.