SQL, açılımı Structured Query Language (Yapılandırılmış Sorgu Dili) olan, veritabanlarında veri depolamak, işlemek ve almak için kullandığımız standart bir dildir. Web yazılımlarımızda dinamik verilerimizi veritabanlarında depo ederiz. SQL verilerle çalışmamızı sağlayan komutlar içerir.

SQL öğrenerek MySQL, SQL Server, MS Access, Oracle, Sybase, Informix, Postgres gibi veritabanı sistemlerini kullanabiliriz.

SQL ile bir veritabanında sorgu yapabilir, veritabanındaki bir veriyi çağırabilir, veritabanına yeni bir veri ekleyebilir, veritabanındaki bir veriyi güncelleyebilir veya silebilirsiniz. İlerleyen aşamalarda SQL ile yapabileceğimiz tüm işlemleri göreceğiz.

SQL’i web sitenizde kullanabilmek için, SQL yüklü bir sunucu (MySQL, SQL Server vb.), sunucu tabanlı bir programlama diline (PHP, .NET vb.) ihtiyaç duyacaksınız.

Veritabanı Tabloları

Daha önce illa ki bir Excel dosyası görmüşsünüzdür. Size satırlar ve sütunlardan oluşan bir tablo yapısı sunarak verilerinizi düzenli bir şekilde tutmanızı sağlar. Veritabanında da verilerimiz aynı şekilde satır ve sütunlardan oluşan tablolar içerisinde saklanır.

Örnek Tablo- ogrenciler

ogrenci_no sinif ad soyad telefon eposta
78 1-A Oğuz Kağan Tetik 05300000000 [email protected]
36 1-A Tuna Arslan 05300000000 [email protected]
23 1-A Muhammed Mert Şirin 05300000000 [email protected]
27 1-A Ceylin Naz Durmuş 05300000000 [email protected]
34 1-A Duru Özkan 05300000000 [email protected]
19 1-A Demir Kağan Aşçı 05300000000 [email protected]
38 1-A Yağız Efe Koper 05300000000 [email protected]
25 1-A Seçil Geçilmiş 05300000000 [email protected]
46 1-A Ilgaz Anadolu 05300000000 [email protected]
76 1-A Efe Ersoğan 05300000000 [email protected]
67 1-A Erdeniz Karadeniz 05300000000 [email protected]
80 1-A Efe Türkkan 05300000000 [email protected]
63 1-A Defne Birsel 05300000000 [email protected]
43 1-A Tuna Rıza Jüpiter 05300000000 [email protected]
18 1-A Mehmet Efe Karahanlı 05300000000 [email protected]
21 1-A Aksel Bakan 05300000000 [email protected]
59 1-A Selin Taş 05300000000 [email protected]
77 1-A Hazal Özge 05300000000 [email protected]

Örneğimizdeki tabloda ogrenciler adını verdiğimiz bir sınıf listesi oluşturduk. Sınıftaki öğrencilerin numarası, bulundukları sınıf, Adı, Soyadı, Telefon, E-posta bilgilerini depoladık.

1 öğrenci için kaydetmek istediğimiz her farklı bilgi için bir sütuna sahibiz. Sütunlarımızı belirledikten sonra öğrenci bilgilerini satır satır kayıt ediyoruz.

SQL Komutları

Veritabanımızda yapmak istediğimiz işlemler için SQL’de bir takım komutlar kullanırız.

SELECT * FROM ogrenciler;

Bu komut ile ogrenciler tablomuzdaki tüm verileri çağırmak istediğimizi belirtmiş oluruz.

  • SELECT komutu – verileri çağırmak için kullandığımız komuttur.
  • * (Yıldız) – tablodaki bütün sütun verilerini çağırmak istediğimizi belirten komuttur.
  • FROM ogrenciler – Veritabanımızdaki ogrenciler tablosunu çağırmak istediğimizi belirten komuttur.

* SQL komutları büyük-küçük harf duyarlı değildir. SELECT komutunu select şeklinde, küçük harflerle yazabilirsiniz.