Merhaba, Değişkenler web kodlama yaparken en sık karşılaştığımız yapılardır. Değişkenler belirli değerleri tutarlar ve gerektiği zaman da aktarımını yaparlar. Adından da anlaşılacağı gibi değişkenler değişebilen yapılardır. JavaScript kodlarken de değişkenlerden sıkça faydalanayacağız.

Örnek JavaScript:

var fiyat1 = 5;
var fiyat2 = 6;
var toplam = fiyat1 + fiyat2;
alert(toplam);

Burada fiyat1 adında bir değişken oluşturduk ve değerine 5 verdik, fiyat2 adında bir başka değişken daha oluşturup değerine 6 verdik. Son olarak toplam adında bir başka değişken tanımlayıp değerine de fiyat1+fiyat2 değerini verdik. İkisi de sayısal değer taşıyan değişkenler olduğu için toplam değişkenimiz 11 değerini almış oldu. alert fonksiyonumuzla da bunu mesaj kutusunda yazdık.

Eğer yazı tipi bir değişken tanımlayacak olsaydık var degisken = 'Bu bir yazı tipi değişkendir';şeklinde tırnak içerisinde yazmamız gerekirdi.

Mantıksal bir değişken yapmak istersek de var degisken = true;veya var degisken = false;şeklinde, tırnak işareti kullanmadan doğru ve yanlış seçeneklerini yazmamız gerekirdi.

JavaScript’te Değişken Tanımlama Kuralları

JavaScript değişkenlerimizi tanımlarken belli başlı kurallara dikkat etmemiz gerekir. Bu kurallara dikkat etmediğimiz durumda kodumuz hata verecektir veya beklendiği gibi çalışmayacaktır.

  • Değişken isimleri sayı içerebilirler ancak sayı ile başlayamazlar. var 1numara = 45;şeklinde bir kullanım hatalı olacaktır. var numara1 = 45;şeklinde kullanılabilir.
  • Değişken isimleri tek kelimeden oluşur, birden fazla kelime kullanılması gerekiyorsa ikinci_kelime gibi alt çizgi kullanılması gerekir. İki kelime arasında boşluk kullanılamaz. var iki kelime = 'örnek değişken'; şeklinde bir kulanım yanlış olup, var iki_kelime = 'örnek değişken'; şeklinde kullanılmalıdır.
  • Değişken isimlerinde noktalama işaretleri, türkçe karakterler kullanılamaz.

Local ve Global Değişkenler

Değişkenler tanımlandıkları yere göre kullanılabilir yerleri de değişkenlik gösterir. Bir fonksiyon içerisinde tanımlanmış değişken, fonksiyonun dışında kullanılamaz. Ancak fonksiyon dışında tanımlanmış bir değişken fonksiyon içerisinde de kullanılabilir.

Local Değişken:

// araba değişkeni burada kullanılamaz

function fonksiyonum() {
  var araba = "Volvo";

  // araba değişkeni burada (fonksiyon içerisinde) kullanılabilir
}

Global Değişken:

var araba = "Volvo";

// araba değişkeni burada kullanılabilir

function fonksiyonum() {

  // araba değişkeni burada da kullanılabilir

}

Dizi Değişkenler

Bir değişken yalnızca karşılık gelen bir veriyi taşır. Ancak dizi değişkenler tek bir değişken içerisinde istediğimiz sayıda veriyi taşımamıza olanak sağlar. Tüm programlama dillerinde olduğu gibi JavaScript’te de dizilerin önemi çok yüksektir.

Diyelim ki garajımızdaki arabaları bir değişkene atamak istiyoruz. 3 adet arabamız varsa her biri için araba1 , araba2 , araba3 diye değişkenler oluşturup bunlara değer atayabiliriz. Ancak bu verimsiz bir işlem olur. Ve bu sayı 3 değil de 300 olsaydı yapmamız gereken işlem çok daha uzun olacaktı.Buna alternatif olarak arabalar diye tek bir dizi değişken oluşturup tüm arabalarımızı bu değişkene atayabiliriz.

var arabalar = ["Volvo", "Mercedes", "BMW"];

Bir dizi, tek bir ad altında birçok değeri tutabilir ve değerlere bir dizin numarasına başvurarak erişebilirsiniz.

var arabalar = ["Volvo", "Mercedes", "BMW"];
alert(arabalar[1]);

Bu kodu çalıştırdığımızda mesaj kutusunda Mercedes yazacaktır. Saymaya 0’dan başlayacağı için arabalar dizi değişkeninin 1. öğesi Mercedestir. Volvo’yu mesaj kutusunda çağırmak isteseydik arabalar[0]kullanabilirdik.

İki Boyutlu Diziler

Bu tip diziler de her öğesinde farklı veriler taşıyabilir. Örnek olarak bir isim listesi tutmak istediğimizde İsimlerin ve Soyisimlerin ilişkili bir şekilde ayrı öğeler olarak yer alması gerekir. Veya bir kişinini 2 ismi olabilir ve bu 2 ismi de ayrı ayrı tutmak isteyebiliriz.

var isimler = new Array(3);

isimler[0] = new Array(3);
isimler[1] = new Array(2);
isimler[2] = new Array(3);

isimler[0][0] = 'Mustafa';
isimler[0][1] = 'Onur';
isimler[0][2] = 'Tetik';

isimler[1][0] = 'Raife';
isimler[1][1] = 'Tetik';

isimler[2][0] = 'Oğuz';
isimler[2][1] = 'Kağan';
isimler[2][2] = 'Tetik';

Burada aslında 1 dizi değişkeni içerisinde 3 ayrı dizi oluşturmuş olduk.

  • Dizi değişkenimiz isimler’i 3 öğeli bir Array (dizi) olarak tanımladık. Bunu tanımlarken new Array(3) şeklinde bir tanımlama yaptık.
  • Daha sonra her bir dizi öğesini de yeni bir dizi olarak oluşturduk. isimler[0] için tanımladığımız yeni bir dizi, isimler dizisinin ilk öğesi, ve sonra diğerleri geliyor. isimler[0] dizi öğesinin de 3 öğeli bir dizi olduğunu tanımlamış olduk. Ve daha sonra isimler dizisinin diğer öğelerini.
  • Sonrasında da ikinci boyuttaki dizilerimizi tanımlamaya başladık. Yani isimler[0] dizisinin öğelerini isimler[0][0] , isimler[0][1] ve isimler [0][2] şeklinde 3 öğesini tanımladık. Ve daha sonra diğer ikinci boyut dizilerin öğelerini tanımladık.

Şimdilik değişkenler ile ilgili üstünde duracağımız konular bunlar. Değişkenler tüm JavaScript öğrenimimiz boyunca bizimle olacak ve daha detaylı kavrayacağız.