Sorumluluk nedir? Kendimize veya başkalarına karşı yerine getirmemiz gereken yükümlülüğümüzdür. Sorumluluk, karşılıklı veya karşılıksız olmak üzere...