SQL, açılımı Structured Query Language (Yapılandırılmış Sorgu Dili) olan, veritabanlarında veri depolamak, işlemek ve almak için...