Merhaba, Programlama yaparken matematiksel fonksiyonlara her zaman ihtiyaç duyarız. İleri düzey matematiksel işlem gerektiren bir program yapmak için ileri düzey matematik bilgisine sahip olmamıza gerek yok. Bunu yaptığımız programın özelliğine göre bir uzmandan destek alarak yapabiliriz. Ancak bunu kodlayabilmemiz için gerekli fonksiyonları bilmemiz gerekir. JavaScript de bize matematik işlemlerini yapabilmemiz için bir çok sistem fonksiyonu sağlar.

Mutlak Değer Fonksiyonu (Math.abs(sayi))

absolut value yani mutlak değer bulmak için bu fonksiyonu kullanırız. Sayının pozitif veya negatif olmasına bakılmaksızın pozitif sonucu döndürecektir.

document.write(Math.abs(-9.25));

İşlem ekrana 9.25 sonucunu yansıtacaktır.

Kuvvet Alma Fonksiyonu (Math.pow(sayi,us))

Bir sayının kuvvetini (üssünü) almak için kullandığımız fonksiyondur.

document.write(Math.pow(3,2))

Script 3’ün 2. kuvvetini (karesini) yani 9 sonucunu ekrana yazdırır.

Karekök Alma Fonksiyonu (Math.sqrt(sayi))

Sayının karekök sonucunu veren fonksiyondur.

document.write(Math.sqrt(16))

Script 16’nın karekökünü yani 4 sonucunu ekrana yazdırır.

Math.SQRT1_2 Fonksiyonu

Bu fonksiyon 1/2 ‘nin karekök değerini verir.

document.write(Math.SQRT1_2);

Math.SQRT2 Fonksiyonu

B fonksiyon da 2’nin karekök değerini verir.

document.write(Math.SQRT2);

E Sayısı (Math.E)

E sayısını kullanmaki için bu fonksiyonu kullanırız.

document.write(Math.E);

E Sayısının Kuvvetleri (Math.exp(sayi))

document.write(Math.exp(6));

Logaritma (Math.log(x))

Logaritma hesaplamak için kullandığımız fonksiyondur.

document.write(Math.log(2));

2’nin Doğal Logaritması (Math.LN2)

document.write(Math.LN2);

10’un Doğal Logaritması (Math.LN10)

document.write(Math.LN10);

Logaritma 2 Tabanında E (Math.LOG2E)

document.write(Math.LOG2E);

Logaritma 10 tabanında E (Math.LOG10E)

document.write(Math.LOG10E);

(π) PI Sayısı (Math.PI)

Pi sabit değerini veren fonksiyondur.

document.write(Math.PI);

Sinüs Fonksiyonu (Math.sin(derece))

Bir açının sinüs değerini hesaplamak için kullanırız.

document.write(Math.sin(3));

Cosinüs Fonksiyonu (Math.cos(derece))

Bir açının cosinüs değerini hesaplamak için kullanırız.

document.write(Math.cos(3));

Ters Sinüs (arcSin) Fonksiyonu (Math.asin(derece))

Bir açının ters sinüs değerini hesaplamak için kullanırız.

document.write(Math.asin(0.5));

Ters Cosinüs (arcCos) Fonksiyonu (Math.acos(derece))

Bir açının ters cosinüs değerini hesaplamak için kullanırız.

document.write(Math.acos(0.5));

Tanjant Fonksiyonu (Math.tan(derece))

Bir açının tanjant değerini hesaplamak için kullanırız.

document.write(Math.tan(90));

Ters Tanjant (arcTan) Fonksiyonu (Math.atan(derece))

Bir açının ters tanjant değerini hesaplamak için kullanırız.

document.write(Math.atan(2));

Sayının Aşağı Yuvarlanması (Math.floor(sayi))

Ondalıklı bir sayıyı tam sayı olarak aşağıya (küsuratsız haline) yuvarlamak için kullanırız.

document.write(Math.floor(1.6));

Sayı aşağıya yuvarlandığı için script bize 1 değerini verir. Aynı sayıyı yukarıya yuvarlayalım:

Sayının Yukarı Yuvarlanması (Math.ceil(sayi))

Ondalıklı bir sayıyı tam sayı olarak yukarıya (sonra gelen tam sayıya) yuvarlamak için kullanırız.

document.write(Math.ceil(1.6));

Bu sefer yukarıya yuvarladığımız için 2 sonucunu alırız.

Yuvarlama Fonksiyonu (Math.round(sayi))

floor ve ceil fonksiyonlarımızda ne şekilde yuvarlanacağını fonksiyonumuz söylüyordu. round fonksiyonumuzda ise aşağı veya yukarı yuvarlanma durumu sayının virgülden sonraki kısmına bağlıdır. Eğer virgülden sonraki değer 0,5 ve üzeriyse yukarıya, 0,49 ve altıysa aşağıya yuvarlanır.

document.write(Math.round(2.49));

Örnekteki Sayımız 2’ye yuvarlanacaktır.

Büyük Sayıyı Seçme (Math.max(sayi1,sayi2))

Verilen sayı değerleri arasında hangisi büyük ise onu almamıza yarar.

document.write(Math.max(5, 10));

Burada 10 daha büyük bir değer olduğu için ekrana 10 yazılır.

Küçük Sayıyı Seçme (Math.min(sayi1,sayi2))

Verilen sayı değerleri arasında hangisi küçük ise onu almamıza yarar.

document.write(Math.min(5, 10));

Burada 5 daha küçük bir değer olduğu için ekrana 5 yazılır.

Rastgele Bir Sayı Üretme (Math.random())

0 ile 1 arasında bir sayı üretmek için kullanırız.

document.write(Math.random());

Her çalıştırdığımızda farklı bir sayı değeri gösterir.